OLC là gì? Ý nghĩa của từ olc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

OLC là gì? Ý nghĩa của từ olc

OLC là gì ?

OLC là “Office of Legal Counsel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OLC

OLC có nghĩa “Office of Legal Counsel”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng cố vấn pháp lý”.

OLC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OLC là “Office of Legal Counsel”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OLC:
+ USTR: Office of the United States Trade Representative (Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ).
+ OL: Office Lady (Nữ nhân viên văn phòng).
+ MO: Microsoft Office.
+ FEFO: Far East Field Office (Văn phòng thực địa Viễn Đông).
+ POP: Post Office Protocol (Giao thức bưu điện).
...

Post Top Ad