LOU là gì? Ý nghĩa của từ lou - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

LOU là gì? Ý nghĩa của từ lou

LOU là gì ?

LOU là “Letter Of Understanding” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LOU

LOU có nghĩa “Letter Of Understanding”, dịch sang tiếng Việt là “Thư hiểu biết”. Văn bản chứa nội dung tóm tắt, bao gồm các điều khoản của một hợp đồng và thường được soạn ra trước khi hợp đồng chi tiết được ban hành.

LOU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LOU là “Letter Of Understanding”.

Một số kiểu LOU viết tắt khác:
+ Letter Of Undertaking: Thư cam kết.
+ Lyon Olympique Universitaire: Đại học Lyon Olympic. Tên đội bóng bầu dục thuộc liên đoàn bóng bầu dục Pháp, và nó có trụ sở tại Lyon.
+ Bowman Field: Tên sân bay tại Kentucky - Hoa Kỳ, với mã sân bay là LOU.
+ Lord Of Ultima: Chúa tể của Ultima. Tên một trò chơi video ở thể loại chiến thuật.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LOU:
+ OML: Oh My Lord (Ôi chúa tôi).
+ MUC: Message Understanding Conference (Hội nghị hiểu thông điệp).
+ LOI: Letter Of Intent (Thư ý định).
+ MFD: Mode Field Diameter (Đường kính trường chế độ).
...

Post Top Ad