BIO là gì? Ý nghĩa của từ bio - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

BIO là gì? Ý nghĩa của từ bio

BIO là gì ?

BIO là “Biography” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BIO

BIO có nghĩa “Biography”, dịch sang tiếng Việt là “Tiểu sử”.

BIO là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng BIO là “Biography”.

Một số kiểu BIO viết tắt khác:
+ Biology: Sinh học.
+ British Informatics Olympiad: Olympic Tin học Anh.
+ Bioplastic: Nhựa sinh học.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BIO:
+ BS: British Standards (Tiêu chuẩn Anh).
+ BABO: British Association of Balloon Operators (Hiệp hội các nhà khai thác khinh khí cầu của Anh).
+ BSG: British Society of Gastroenterology (Hiệp hội tiêu hóa Anh).
+ BPC: British Phosphate Commission (Ủy ban phốt phát Anh).
+ OBE: Officer of the Order of the British Empire (Sĩ quan đế chế Anh).
...

Post Top Ad