DTP là gì? Ý nghĩa của từ dtp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

DTP là gì? Ý nghĩa của từ dtp

DTP là gì ?

DTP là “Desktop publishing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DTP

DTP có nghĩa “Desktop publishing”, dịch sang tiếng Việt là “Chế bản điện tử”. Đề cập đến công việc thiết kế và tạo ra tài liệu bằng cách sử dụng các phần mềm dàn trang trên máy tính cá nhân. Nó còn có một cách gọi khác cũng dễ hiểu, thông dụng không kém đó là "xuất bản trên máy tính để bàn".

DTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DTP là “Desktop publishing”.

Một số kiểu DTP viết tắt khác:
+ Dynamic Trunking Protocol: Giao thức Trunking động.
+ Drug therapy problems: Các vấn đề về điều trị bằng thuốc.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DTP:
+ RSVP: Resource Reservation Protocol (Giao thức dành riêng tài nguyên).
+ SMLT: Split Multi-Link Trunking (Phân chia Trunking Đa Liên kết).
+ NRT: Nicotine Replacement Therapy (Liệu pháp thay thế nicotine).
+ OPT: Oral Pressure Therapy (Liệu pháp áp lực miệng).
+ DSDM: Dynamic systems development method (Phương pháp phát triển hệ thống động).
...

Post Top Ad