BRZ là gì? Ý nghĩa của từ brz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

BRZ là gì? Ý nghĩa của từ brz

BRZ là gì ?

BRZ là “Business Revitalization Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BRZ

BRZ có nghĩa “Business Revitalization Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực phục hồi kinh doanh”.

BRZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BRZ là “Business Revitalization Zone”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BRZ:
+ CTZ: Chemoreceptor Trigger Zone (Vùng kích hoạt thụ thể hóa học).
+ MRZ: Machine-Readable Zone (Vùng có thể đọc được bằng máy).
+ BCI: Business Cycle Indicators (Các chỉ số về chu kỳ kinh doanh).
+ BBB: Better Business Bureau (Phòng kinh doanh tốt hơn).
...

Post Top Ad