BMG là gì? Ý nghĩa của từ bmg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

BMG là gì? Ý nghĩa của từ bmg

BMG là gì ?

BMG là “Be My Guest” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BMG

BMG có nghĩa “Be My Guest”, dịch sang tiếng Việt là “Cứ tự nhiên”.

BMG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BMG là “Be My Guest”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BMG:
+ MCC: My Client Center (Trung tâm khách hàng của tôi).
+ SMH: Shaking My Head (Lắc đầu).
+ GBML: Good bye my love (Tạm biệt tình yêu của tôi).
+ OML: Oh My Lord (Ôi chúa tôi).
+ OMW: On my way (Trên đường của tôi; trên đường đến).
...

Post Top Ad