CGO là gì? Ý nghĩa của từ cgo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

CGO là gì? Ý nghĩa của từ cgo

CGO là gì ?

CGO là “Chief Growth Officer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CGO

CGO có nghĩa “Chief Growth Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc tăng trưởng”.

CGO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CGO là “Chief Growth Officer”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CGO:
+ OC: Officer Commanding (Sĩ quan chỉ huy).
+ CDO: Chief Data Officer (Giám đốc dữ liệu).
+ RIO: Radar Intercept Officer (Sĩ quan đánh chặn radar).
+ ETO: Electro Technological Officer (Cán bộ kỹ thuật điện).
+ GSO: General Staff Officer (Tổng tham mưu trưởng).
...

Post Top Ad