HRMS là gì? Ý nghĩa của từ hrms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

HRMS là gì? Ý nghĩa của từ hrms

HRMS là gì ?

HRMS là “Human Resources Management System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HRMS

HRMS có nghĩa “Human Resources Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý nguồn nhân lực”.

HRMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HRMS là “Human Resources Management System”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HRMS:
+ AMS: Automated Manifest System (Hệ thống kê khai tự động).
+ FMS: Flight Management System (Hệ thống quản lý chuyến bay).
+ SMB: System Management Bus (Bus quản lý hệ thống).
+ SAS: Statistical Analysis System (Hệ thống phân tích thống kê).
+ EBS: Electronic Braking System (Hệ thống phanh điện tử).
...

Post Top Ad