GW là gì? Ý nghĩa của từ gw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

GW là gì? Ý nghĩa của từ gw

GW là gì ?

GW là “Gross Weight” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GW

GW có nghĩa “Gross Weight”, dịch sang tiếng Việt là “Trọng lượng thô”. Nó hay được dùng trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, dùng để nói đến trọng lượng của hàng hóa bao gồm cả bao bì.

GW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GW là “Gross Weight”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GW:
+ NW: Net Weight (Khối lượng tịnh).
+ GEI: Gross Enrolment Index (Chỉ số tuyển sinh gộp).
+ MTOW: Maximum Takeoff Weight (Trọng tải cất cánh tối đa).
+ GRP: Gross Rating Point (Điểm đánh giá tổng).
...

Post Top Ad