BOM là gì? Ý nghĩa của từ bom - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

BOM là gì? Ý nghĩa của từ bom

BOM là gì ?

BOM là “Bill Of Materials” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOM

BOM có nghĩa “Bill Of Materials”, dịch sang tiếng Việt là “Hóa đơn nguyên vật liệu”.

BOM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOM là “Bill Of Materials”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BOM:
+ LOU: Letter Of Undertaking (Thư cam kết).
+ MA: Master of Arts (Thạc sĩ nghệ thuật).
+ LOC: Line Of Credit (Hạn mức tín dụng).
+ BXG: Bendigo Airport (Sân bay Bendigo).
+ OE: Open Ending (Đoạn kết mở).
+ OTP: One Time Password (Mật khẩu một lần).
+ MFD: Manufactured (Được sản xuất).
+ MV: Music Video (Video âm nhạc).
...

Post Top Ad