CCA là gì? Ý nghĩa của từ cca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

CCA là gì? Ý nghĩa của từ cca

CCA là gì ?

CCA là “Cold Cranking Amps” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCA

CCA có nghĩa “Cold Cranking Amps”, dịch sang tiếng Việt là “Amps cranking lạnh”. Thông số về cường độ dòng điện của ắc quy.

CCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCA là “Cold Cranking Amps”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CCA:
+ CDO: Collateralized Debt Obligation (Nghĩa vụ nợ thế chấp).
+ CONFIG: Configuration (Cấu hình).
+ C360: Camera 360 (Máy ảnh 360).
+ APAC: Asia-Pacific (Châu Á - Thái Bình Dương).
+ ADV: Adverb (Trạng từ).
...

Post Top Ad