RGC là gì? Ý nghĩa của từ rgc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

RGC là gì? Ý nghĩa của từ rgc

RGC là gì ?

RGC là “Ranked Gaming Client” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RGC

RGC có nghĩa “Ranked Gaming Client”, dịch sang tiếng Việt là “Khách hàng chơi game được xếp hạng”. Tên của một phần mềm chơi game (trò chơi).

RGC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RGC là “Ranked Gaming Client”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RGC:
+ RSVP: Please Respond (Vui lòng phản hồi).
+ ROB: Re-Order Buffer (Đặt lại thứ tự bộ đệm).
+ GEI: Gross Enrolment Index (Chỉ số tuyển sinh gộp).
+ GOY: Go Off Yourself (Tự mình đi).
+ GOH: Garment On Hanger (Hàng may mặc trên móc treo).
+ GLHF: Good Luck Have Fun (Chúc may mắn, vui vẻ).
+ CIH: Cash In Hand (Tiền mặt trong tay).
...

Post Top Ad