LBP là gì? Ý nghĩa của từ lbp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

LBP là gì? Ý nghĩa của từ lbp

LBP là gì ?

LBP là “Local Binary Patterns” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LBP

LBP có nghĩa “Local Binary Patterns”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình nhị phân cục bộ”.

LBP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LBP là “Local Binary Patterns”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LBP:
+ OBB: Opaque Binary Blob (Blob nhị phân đục).
+ LCC: Local Charges (Phí địa phương).
+ LOU: Letter Of Understanding (Thư hiểu biết).
+ LCC: Low-Cost Carrier (Hãng hàng không giá rẻ).
+ PTY: Proprietary (Độc quyền).
...

Post Top Ad