BSG là gì? Ý nghĩa của từ bsg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

BSG là gì? Ý nghĩa của từ bsg

BSG là gì ?

BSG là “Blue supergiant” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BSG

BSG có nghĩa “Blue supergiant”, dịch sang tiếng Việt là “Siêu khổng lồ xanh”. Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực thiên văn học, nó đề cập đến ngôi sao và phổ quang.

BSG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BSG là “Blue supergiant”.

Một số kiểu BSG viết tắt khác:
+ Bournemouth School for Girls: Trường nữ sinh Bournemouth.
+ Borosilicate glass: Thủy tinh borosilicat.
+ Basigin: Tên một protein ở người.
+ British Society of Gastroenterology: Hiệp hội tiêu hóa Anh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BSG:
+ SOE: Society of Operations Engineers (Hiệp hội kỹ sư vận hành).
+ GHA: General History of Africa (Lịch sử chung của Châu Phi).
+ BOS: British Orthodontic Society (Hiệp hội chỉnh nha Anh).
+ CIH: Chartered Institute of Housing (Viện Nhà ở Công chứng).
...

Post Top Ad