OBE là gì? Ý nghĩa của từ obe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

OBE là gì? Ý nghĩa của từ obe

OBE là gì ?

OBE là “Out-of-Body Experience” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OBE

OBE có nghĩa “Out-of-Body Experience”, dịch sang tiếng Việt là “Trải nghiệm ngoài cơ thể”. Còn được biết đến nhiều với cách gọi "trải nghiệm thoát xác", đó là trường hợp một người cảm nhận rằng họ dường như đã ở ngoài cơ thể của bản thân.

OBE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OBE là “Out-of-Body Experience”.

Một số kiểu OBE viết tắt khác:
+ Officer of the Order of the British Empire: Sĩ quan đế chế Anh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OBE:
+ OMS: Order Management System (Hệ thống quản lý đơn hàng).
+ LOS: Length Of Stay (Thời gian lưu trú).
+ BCE: Before the Common Era (Trước công nguyên).
+ BOS: Balance Of System (Cân bằng của hệ thống).
...

Post Top Ad