PNC là gì? Ý nghĩa của từ pnc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

PNC là gì? Ý nghĩa của từ pnc

PNC là gì ?

PNC là “Police National Computer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PNC

PNC có nghĩa “Police National Computer”, dịch sang tiếng Việt là “Máy tính quốc gia cảnh sát”. Cơ sở dữ liệu được cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật ở Vương quốc Anh sử dụng.

PNC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PNC là “Police National Computer”.

Một số kiểu PNC viết tắt khác:
+ Pacific Northwest Conference: Hội nghị Tây Bắc Thái Bình Dương.
+ Pakistan Nursing Council: Hội đồng điều dưỡng Pakistan.
+ Pittsburgh National Corporation: Tổng công ty quốc gia Pittsburgh.
+ Plate Number Coil: Cuộn biển số.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PNC:
+ NBV: National Bank of Vanuatu (Ngân hàng quốc gia Vanuatu).
+ PAN: Permanent Account Number (Số tài khoản vĩnh viễn).
+ BPC: British Polling Council (Hội đồng thăm dò dư luận Anh).
+ NAF: National Arbitration Forum (Diễn đàn trọng tài quốc gia).
+ NCH: National Children’s Home (Nhà trẻ em quốc gia - Anh).
...

Post Top Ad