RECAP là gì? Ý nghĩa của từ recap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

RECAP là gì? Ý nghĩa của từ recap

RECAP là gì ?

RECAP là “Recapitalization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RECAP

RECAP có nghĩa “Recapitalization”, dịch sang tiếng Việt là “Tái cấp vốn”. Thường được xuất hiện trong cụm từ Dividend recapitalization,hay dividend recap (tái cấp vốn cổ tức).

RECAP là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng RECAP là “Recapitalization”.

Một số kiểu RECAP viết tắt khác:
+ Recap sequence: Điểm qua tập trước. Thuật ngữ thường sử dụng trong phim truyện, phim truyền hình. Nó là một đoạn có nội dung ngắn, tóm tắt những gì đã diễn ra ở tập trước đó.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RECAP:
+ RTS: Real-time strategy (Chiến lược thời gian thực).
+ RIB: Routing Information Base (Bảng định tuyến).
+ ENT: Ear, Nose, Throat (Tai, Mũi, Họng).
+ EXT: Extended File System (Hệ thống tệp mở rộng).
+ CHAR: Character (Ký tự).
+ CIH: Cash In Hand (Tiền mặt trong tay).
+ PT: Personal Trainer (Huấn luyện viên cá nhân).
...

Post Top Ad