RJ45 là gì? Ý nghĩa của từ rj45 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

RJ45 là gì? Ý nghĩa của từ rj45

RJ45 là gì ?

RJ45 là “Registered Jack 45” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RJ45

RJ45 có nghĩa “Registered Jack 45”, dịch sang tiếng Việt là “Giắc cắm được đăng ký 45”. Tên của một loại dây cáp mạng dùng để kết nối internet. Nó là loại kết nối được dùng rất phổ biến trong lĩnh vực mạng máy tính.

RJ45 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RJ45 là “Registered Jack 45”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RJ45:
+ RSVP: Please Respond (Vui lòng phản hồi).
+ RX: Recipe (Công thức).
+ JJB: Juvenile Justice Board (Ban tư pháp vị thành niên).
+ 4SHO: For Sure (Chắc chắn, dĩ nhiên).
+ 4Q: Fourth Quarter (Quý 4).
...

Post Top Ad