CAB là gì? Ý nghĩa của từ cab - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

CAB là gì? Ý nghĩa của từ cab

CAB là gì ?

CAB là “Change-Advisory Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CAB

CAB có nghĩa “Change-Advisory Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban cố vấn thay đổi”. Một nhóm người mà nhiệm vụ của họ là đánh giá những thay đổi đối với môi trường liên quan đến công nghệ thông tin.

CAB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CAB là “Change-Advisory Board”.

Một số kiểu CAB viết tắt khác:
+ Composite UI Application Block: Khối ứng dụng giao diện người dùng tổng hợp.
+ Cabin: Buồng (lái, ngủ).
+ Civil Aeronautics Board: Ban hàng không dân dụng. Tên cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ.
+ Controller Anti-lock Brake: Bộ điều khiển chống bó cứng phanh.
+ Combat Aviation Brigade: Lữ đoàn hàng không chiến đấu. Tên đơn vị trực thăng (không quân) của Hoa Kỳ.
+ Canadian Association of Broadcasters: Hiệp hội phát thanh viên Canada.
+ Cambodia Asia Bank: Ngân hàng Campuchia Châu Á.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CAB:
+ BRIM: Board of Risk and Insurance Management (Ban quản lý rủi ro và bảo hiểm).
+ DAP: Domain Application Protocol (Giao thức ứng dụng tên miền).
+ HRA: Human Resources Association (Hiệp hội nguồn nhân lực).
+ USA: United Soccer Association (Hiệp hội bóng đá thống nhất).
+ MMC: Memory Management Controller (Bộ điều khiển quản lý bộ nhớ).
+ IDB: Internal Drainage Board (Ban thoát nước nội bộ).
+ LAFB: Left Anterior Fascicular Block (Khối thấu kính trước bên trái).
+ SMB: Server Message Block (Khối thông điệp máy chủ).
...

Post Top Ad