CAME là gì? Ý nghĩa của từ came - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

CAME là gì? Ý nghĩa của từ came

CAME là gì ?

CAME là “Continuing Airworthiness Management Exposition” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CAME

CAME có nghĩa “Continuing Airworthiness Management Exposition”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếp tục phơi bày quản lý năng lực hàng không”.

CAME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CAME là “Continuing Airworthiness Management Exposition”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CAME:
+ FMS: Flight Management System (Hệ thống quản lý chuyến bay).
+ MMC: Microsoft Management Console (Bảng điều khiển quản lý Microsoft).
+ ABM: Activity-Based Management (Quản lý dựa trên hoạt động).
+ GPMS: Gram Panchayat Management System (Hệ thống quản lý Gram Panchayat).
+ CEM: Customer Experience Management (Quản lý trải nghiệm khách hàng).
+ MPM: Manufacturing Process Management (Quản lý quy trình sản xuất).
+ SMF: System Management Facilities (Cơ sở quản lý hệ thống).
+ PIM: Product Information Management (Quản lý thông tin sản phẩm).
...

Post Top Ad