LOS là gì? Ý nghĩa của từ los - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

LOS là gì? Ý nghĩa của từ los

LOS là gì ?

LOS là “Length Of Stay” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LOS

LOS có nghĩa “Length Of Stay”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian lưu trú”.

LOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LOS là “Length Of Stay”.

Một số kiểu LOS viết tắt khác:
+ Level Of Service: Mức độ dịch vụ.
+ Level Of Significance: Mức độ ý nghĩa.
+ Loss Of Signal: Mất tín hiệu.
+ Law of the sea: Luật biển.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LOS:
+ TL: Total length (Tổng chiều dài).
+ ERS: Economic Research Service (Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế).
+ MFAS: MultiFrame Alignment Signal (Tín hiệu căn chỉnh đa khung).
+ POTS: Plain Old Telephone Service (Dịch vụ điện thoại cũ thông thường).
+ VUS: Variant of uncertain significance (Biến thể có ý nghĩa không chắc chắn).
+ NLA: Network Level Authentication (Xác thực cấp độ mạng).
+ SWL: Sound Power Level (Mức công suất âm thanh).
+ USA: Underground Service Alert (Cảnh báo dịch vụ ngầm).
+ SAS: Special Air Service (Dịch vụ hàng không đặc biệt).
+ TEWL: Transepidermal Water Loss (Mất nước qua biểu bì).
+ SCM: Service Control Manager (Quản lý kiểm soát dịch vụ).
...

Post Top Ad