PAM là gì? Ý nghĩa của từ pam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

PAM là gì? Ý nghĩa của từ pam

PAM là gì ?

PAM là “Potential Acuity Meter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PAM

PAM có nghĩa “Potential Acuity Meter”, dịch sang tiếng Việt là “Máy đo thị lực”.

PAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PAM là “Potential Acuity Meter”.

Một số kiểu PAM viết tắt khác:
+ Pulse Amplitude Modulation: Điều chế biên độ xung.
+ Polyacrylamide: Tên của một loại Polyme.
+ Pregnancy-Associated Malaria: Sốt rét liên quan đến thai nghén.
+ Pneumatic Artificial Muscles: Cơ nhân tạo bằng khí nén.
+ Pancreatic Acinar Metaplasia: Chuyển sản tuyến tụy.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PAM:
+ DPP: Differential Pulse Polarography (Phân cực xung vi sai).
+ PTS: Potential Trouble Source (Nguồn rắc rối tiềm ẩn).
+ AIM: Artificial Intelligence Marketing (Tiếp thị trí tuệ nhân tạo).
+ PH: Potential of Hydrogen (pH) (Tiềm năng của hydro).
+ PSC: Pancreatic Stellate Cell (Tế bào hình sao tuyến tụy).
+ PP: Pancreatic polypeptide (Polypeptide tuyến tụy).
+ AMM: Agnogenic Myeloid Metaplasia (Bệnh chuyển sản tủy già).
...

Post Top Ad