CCS là gì? Ý nghĩa của từ ccs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

CCS là gì? Ý nghĩa của từ ccs

CCS là gì ?

CCS là “Cross Currency Swap” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCS

CCS có nghĩa “Cross Currency Swap”, dịch sang tiếng Việt là “Hoán đổi tiền tệ chéo”.

CCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCS là “Cross Currency Swap”.

Một số kiểu CCS viết tắt khác:
+ Carbon Capture and Storage: Thu giữ và lưu trữ carbon.
+ Combined Charging System: Hệ thống sạc kết hợp.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CCS:
+ CPE: Carbon Paste Electrode (Điện cực dán carbon).
+ SIS: Single-Instance Storage (Lưu trữ một phiên bản).
+ DOC: Dissolved Organic Carbon (Carbon hữu cơ hòa tan).
+ POC: Particulate Organic Carbon (Các hạt cacbon hữu cơ).
...

Post Top Ad