BWL là gì? Ý nghĩa của từ bwl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

BWL là gì? Ý nghĩa của từ bwl

BWL là gì ?

BWL là “Bursting With Laughter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BWL

BWL có nghĩa “Bursting With Laughter”, dịch sang tiếng Việt là “Bùng nổ tiếng cười”.

BWL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BWL là “Bursting With Laughter”.

Một số kiểu BWL viết tắt khác:
+ Baby Led Weaning: Em bé tập cai sữa.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BWL:
+ TAR: Thrombocytopenia with Absent Radius (Giảm tiểu cầu không bán kính).
+ CWP: Computing with Words and Perceptions (Tính toán với các từ và nhận thức).
+ ILYWAMH: I Love You With All My Heart (Tôi yêu bạn bằng cả trái tim).
...

Post Top Ad