CTZ là gì? Ý nghĩa của từ ctz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

CTZ là gì? Ý nghĩa của từ ctz

CTZ là gì ?

CTZ là “Chemoreceptor Trigger Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTZ

CTZ có nghĩa “Chemoreceptor Trigger Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng kích hoạt thụ thể hóa học”.

CTZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTZ là “Chemoreceptor Trigger Zone”.

Một số kiểu CTZ viết tắt khác:
+ Central Time Zone: Múi giờ miền Trung.
+ Cyclothiazide.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTZ:
+ GLNT: Good Luck Next Time (Chúc may mắn lần sau).
+ VET: Venezuelan Standard Time (Giờ chuẩn Venezuela).
+ SGT: Singapore Time (Giờ Singapore).
+ PTS: Presentation Time Stamp (Dấu thời gian trình bày).
...

Post Top Ad