GOY là gì? Ý nghĩa của từ goy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

GOY là gì? Ý nghĩa của từ goy

GOY là gì ?

GOY là “Go Off Yourself” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GOY

GOY có nghĩa “Go Off Yourself”, dịch sang tiếng Việt là “Tự mình đi”.

GOY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GOY là “Go Off Yourself”.

Một số kiểu GOY viết tắt khác:
+ Go Over Yourself: Vượt qua chính mình.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GOY:
+ MTO: Material Take Off (Vật liệu cất cánh).
+ PTO: Paid Time Off (Thời gian nghỉ có trả lương).
+ BIY: Believe In Yourself (Tin vào bản thân).
...

Post Top Ad