MV là gì? Ý nghĩa của từ mv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

MV là gì? Ý nghĩa của từ mv

MV là gì ?

MV là “Music Video” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MV

MV có nghĩa “Music Video”, dịch sang tiếng Việt là “Video âm nhạc”. Đề cập đến những sản phẩm video liên quan đến âm nhạc.

MV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MV là “Music Video”.

Một số kiểu MV viết tắt khác:
+ Measles Virus: Vi rút sởi.
+ Maldives: Quần đảo Maldives.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MV:
+ MC: Music Commentator (Bình luận viên âm nhạc).
+ VD: Video disc (Đĩa video).
+ FAV: Film animation video (Phim hoạt hình video).
...

Post Top Ad