NAF là gì? Ý nghĩa của từ naf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

NAF là gì? Ý nghĩa của từ naf

NAF là gì ?

NAF là “Sodium fluoride” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NAF

NAF có nghĩa “Sodium fluoride”, dịch sang tiếng Việt là “Natri florua”. Tên hợp chất vô cơ và có công thức là NaF.

NAF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NAF là “Sodium fluoride”.

Một số kiểu NAF viết tắt khác:
+ Non-Adjacent Form: Dạng không liền kề.
+ National Arbitration Forum: Diễn đàn trọng tài quốc gia.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NAF:
+ NLA: National Library of Australia (Thư viện quốc gia Úc).
+ PNC: Police National Computer (Máy tính quốc gia cảnh sát).
+ NBV: National Bank of Vanuatu (Ngân hàng quốc gia Vanuatu).
...

Post Top Ad