CEDC là gì? Ý nghĩa của từ cedc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

CEDC là gì? Ý nghĩa của từ cedc

CEDC là gì ?

CEDC là “Center For Education Development And Communication” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CEDC

CEDC có nghĩa “Center For Education Development And Communication”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm phát triển giáo dục và truyền thông”.

CEDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CEDC là “Center For Education Development And Communication”.

Một số kiểu CEDC viết tắt khác:
+ Children in Especially Difficult Circumstances: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
+ Central European Defence Cooperation: Hợp tác Quốc phòng Trung Âu.
+ Central European Distribution Corporation: Tổng công ty phân phối Trung Âu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CEDC:
+ IDB: Inter-American Development Bank (Ngân hàng phát triển liên Mỹ).
+ RTC: Residential treatment center (Trung tâm điều trị nội trú).
+ FPT: The Corporation for Financing Promoting Technology (Công ty đầu tư và phát triển công nghệ).
+ EMI: European Monetary Institute (Viện tiền tệ châu Âu).
+ CTZ: Central Time Zone (Múi giờ miền Trung).
...

Post Top Ad