EULA là gì? Ý nghĩa của từ eula - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

EULA là gì? Ý nghĩa của từ eula

EULA là gì ?

EULA là “End User License Agreement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EULA

EULA có nghĩa “End User License Agreement”, dịch sang tiếng Việt là “Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối”.

EULA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EULA là “End User License Agreement”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EULA:
+ SEER: Surveillance, Epidemiology, and End Results (Giám sát, dịch tễ học và kết quả cuối cùng).
+ YEP: Year End Party (Tiệc tất niên).
+ ASA: Air Services Agreement (Hợp đồng dịch vụ hàng không).
+ FYE: Fiscal Year End (Tài chính cuối năm).
+ FE: Front End (Giao diện người dùng).
...

Post Top Ad