PTS là gì? Ý nghĩa của từ pts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

PTS là gì? Ý nghĩa của từ pts

PTS là gì ?

PTS là “Photoshop” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PTS

PTS có nghĩa “Photoshop”, tạm dịch sang tiếng Việt là “cửa hàng ảnh”. Tên phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

PTS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng PTS là “Photoshop”.

Một số kiểu PTS viết tắt khác:
+ Pay To Surf: Trả tiền để lướt web.
+ Presentation Time Stamp: Dấu thời gian trình bày.
+ Pure Type System: Hệ thống kiểu thuần túy.
+ Potential Trouble Source: Nguồn rắc rối tiềm ẩn.
+ Post-Thrombotic Syndrome: Hội chứng sau huyết khối.
+ Peroxisomal Targeting Signal: Tín hiệu nhắm mục tiêu peroxisomal.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PTS:
+ OPT: Operation Prime Time (Giờ chính hoạt động).
+ UTS: Universal Time-Sharing System (Hệ thống chia sẻ thời gian chung).
+ AFS: Advanced Front-lighting System (Hệ thống chiếu sáng phía trước tiên tiến).
+ AMS: Automated Manifest System (Hệ thống kê khai tự động).
+ TAR: Time At Risk (Thời gian gặp rủi ro).
+ BOS: Balance Of System (Cân bằng của hệ thống).
+ PPS: Pay Per Sale (Trả tiền cho mỗi lần bán hàng).
...

Post Top Ad