MCF là gì? Ý nghĩa của từ mcf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

MCF là gì? Ý nghĩa của từ mcf

MCF là gì ?

MCF là “One thousand cubic feet” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MCF

MCF có nghĩa “One thousand cubic feet”, dịch sang tiếng Việt là “Một nghìn feet khối”. Từ này bắt nguồn từ chữ số La Mã, trong đó M dùng nói đến con số một ngàn (1000), kết hợp cùng với CF (cubic feet: feet khối).

MCF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MCF là “One thousand cubic feet”.

Một số kiểu MCF viết tắt khác:
+ Multimedia Container Format: Định dạng vùng chứa đa phương tiện.
+ Meta Content Framework: Khung nội dung meta.
+ Magnetic Confinement Fusion: Phản ứng tổng hợp từ tính.
+ Melamine Faced Chipboard: Ván lát mặt Melamine.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MCF:
+ TMS: Transcranial Magnetic Stimulation (Kích thích từ trường xuyên sọ).
+ OTP: One Time Password (Mật khẩu một lần).
+ OC: Original Content (Nội dung gốc).
+ ICD: Inland Container Depot (Tổng kho container nội địa).
+ M3: Cubic Metre (Mét khối).
...

Post Top Ad