NAE là gì? Ý nghĩa của từ nae - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

NAE là gì? Ý nghĩa của từ nae

NAE là gì ?

NAE là “Net Acid Excretion” trong tiếng Anh, “Người anh em” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NAE

**NGOẠI NGỮ

NAE có nghĩa “Net Acid Excretion”, dịch sang tiếng Việt là “Bài tiết axit ròng”.

**VIỆT NGỮ

NAE có nghĩa “Người anh em” trong tiếng Việt.

NAE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NAE là “Người anh em”, “Net Acid Excretion”.

Viết tắt NAE với nghĩa khác:
+ National Academy of Engineering: Học viện Kỹ thuật Quốc gia (Hoa Kỳ).
+ National Association of Evangelicals: Hiệp hội Truyền giáo Quốc gia. Tên tổ chức tôn giáo tại Mỹ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NAE:
+ VD: Volume of distribution (Thể tích phân bố).
+ COP: Center Of Pressure (Trung tâm của áp lực).
+ NSI: National Science Institute (Viện khoa học quốc gia).
+ POP: Point Of Purchase (Điểm mua hàng).
+ DMAX: Maximum of optical density (Mật độ quang học tối đa).
+ BOE: Bill Of Exchange (Hối phiếu).
+ MOC: Memorandum of Convention (Bản ghi nhớ quy ước).
...

Post Top Ad