NRT là gì? Ý nghĩa của từ nrt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

NRT là gì? Ý nghĩa của từ nrt

NRT là gì ?

NRT là “Nicotine Replacement Therapy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NRT

NRT có nghĩa “Nicotine Replacement Therapy”, dịch sang tiếng Việt là “Liệu pháp thay thế nicotine”. Thuật ngữ liên quan đến phương pháp hỗ trợ việc dừng hút thuốc.

NRT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NRT là “Nicotine Replacement Therapy”.

Một số kiểu NRT viết tắt khác:
+ Neuroreflexotherapy: Liệu pháp phản xạ thần kinh.
+ Near Real-Time: Gần thời gian thực.
+ Net Register Tonnage: Trọng tải đăng ký ròng.
+ Norm-Referenced Test: Kiểm tra tham chiếu định mức.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NRT:
+ FRAT: Functionally Remote Associates Test (Kiểm tra liên kết từ xa về mặt chức năng).
+ RTC: Real-time clock (Đồng hồ thời gian thực).
+ DTP: Drug therapy problems (Các vấn đề về điều trị bằng thuốc).
+ SET: Simulated Emergency Test (Thử nghiệm khẩn cấp được mô phỏng).
+ ECR: Electronic Cash Register (Máy tính tiền điện tử).
+ CR: Control Register (Đăng ký kiểm soát).
+ OPT: Oral Pressure Therapy (Liệu pháp áp lực miệng).
...

Post Top Ad