OTP là gì? Ý nghĩa của từ otp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

OTP là gì? Ý nghĩa của từ otp

OTP là gì ?

OTP là “One Time Password” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OTP

OTP có nghĩa “One Time Password”, dịch sang tiếng Việt là “Mật khẩu một lần”.

OTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OTP là “One Time Password”.

Một số kiểu OTP viết tắt khác:
+ One True Pairing: Một cặp đôi thực sự.
+ One-Time Pad: Tập một lần. Tên của một kỹ thuật mã hóa mật mã.
+ On-Time Performance: Hiệu suất đúng giờ.
+ Opioid Treatment Program: Chương trình điều trị opioid.
+ One-Time Programmable: Có thể lập trình một lần.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OTP:
+ TAR: Time At Risk (Thời gian gặp rủi ro).
+ CTZ: Central Time Zone (Múi giờ miền Trung).
+ ACP: IBM Airline Control Program (Chương trình Kiểm soát Hàng không IBM).
+ SRP: Secure Remote Password (Mật khẩu từ xa an toàn).
+ POP: Parallel Ocean Program (Chương trình đại dương song song).
+ ATE: Average Treatment Effect (Hiệu quả điều trị trung bình).
+ PA: Performance Appraisal (Đánh giá hiệu suất).
...

Post Top Ad