CELLO là gì? Ý nghĩa của từ cello - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

CELLO là gì? Ý nghĩa của từ cello

CELLO là gì ?

CELLO là “Columnar Epithelium Lined Lower Oesophagus” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CELLO

CELLO có nghĩa “Columnar Epithelium Lined Lower Oesophagus”, dịch sang tiếng Việt là “Biểu mô trụ lót thực quản dưới”.

CELLO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CELLO là “Columnar Epithelium Lined Lower Oesophagus”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CELLO:
+ ELAN: Early Left Anterior Negativity (Phủ định trước bên trái sớm).
+ LWB: Left Wingback (Hậu vệ cánh trái).
+ LP: Limited Partnership (Doanh nghiệp hợp danh hữu hạn).
+ LCCT: Low-Cost Carrier Terminal (Nhà ga hàng không giá rẻ).
+ OSS: Operations Support Systems (Hệ thống hỗ trợ vận hành).
...

Post Top Ad