SUSAN là gì? Ý nghĩa của từ susan - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

SUSAN là gì? Ý nghĩa của từ susan

SUSAN là gì ?

SUSAN là “Lily Flower” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SUSAN

SUSAN có nghĩa “Lily Flower”, dịch sang tiếng Việt là “Hoa lily”.

SUSAN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SUSAN là “Lily Flower”.

Một số kiểu SUSAN viết tắt khác:
+ Lotus Flower: Hoa sen.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SUSAN:
+ SWL: Safe Working Load (Tải trọng làm việc an toàn).
+ SMB: Server Message Block (Khối thông điệp máy chủ).
+ AFS: Available For Sale (Có sẵn để bán).
+ NEP: New Economic Policy (Chính sách kinh tế mới).
+ NM: Nanometer (Nanômét).
...

Post Top Ad