DCLTR là gì? Ý nghĩa của từ dcltr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

DCLTR là gì? Ý nghĩa của từ dcltr

DCLTR là gì ?

DCLTR là “Decluttering” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DCLTR

DCLTR có nghĩa “Decluttering”, dịch sang tiếng Việt là “Phân loại, dọn dẹp, tối giản”. Kiểu viết này thường liên quan đến lĩnh vực hàng không, địa lý, bản đồ...

DCLTR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DCLTR là “Decluttering”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DCLTR:
+ DAP: Delivery At Place (Giao hàng tận nơi).
+ CR: Conversion Rate (Tỷ lệ chuyển đổi).
+ LCC: Low-Cost Carrier (Hãng hàng không giá rẻ).
+ THRU: Through (Qua, xuyên qua, băng qua, suốt).
+ RRO: Rent Repayment Order (Lệnh hoàn trả tiền thuê).
...

Post Top Ad