CRIT là gì? Ý nghĩa của từ crit - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

CRIT là gì? Ý nghĩa của từ crit

CRIT là gì ?

CRIT là “Critical Hit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRIT

CRIT có nghĩa “Critical Hit”, dịch sang tiếng Việt là “Đòn chí mạng”. Thuật ngữ sử dụng rất nhiều trong game (trò chơi), được hiểu như một từ lóng.

CRIT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRIT là “Critical Hit”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CRIT:
+ ROB: Re-Order Buffer (Đặt lại thứ tự bộ đệm).
+ RTS: Real-time strategy (Chiến lược thời gian thực).
+ RECAP: Recapitalization (Tái cấp vốn).
+ IKR: I know, right? (Tôi biết mà, đúng chứ?).
+ TTM: Trailing Twelve Months (Kéo dài mười hai tháng).
...

Post Top Ad