MAD là gì? Ý nghĩa của từ mad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

MAD là gì? Ý nghĩa của từ mad

MAD là gì ?

MAD là “Multi-wavelength Anomalous Diffraction” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MAD

MAD có nghĩa “Multi-wavelength Anomalous Diffraction”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiễu xạ dị thường đa bước sóng”.

MAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MAD là “Multi-wavelength Anomalous Diffraction”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MAD:
+ MCC: Merchant Category Code (Mã danh mục người bán).
+ MCA: Missed Call Alert (Cảnh báo cuộc gọi nhỡ).
+ MTOW: Maximum Takeoff Weight (Trọng tải cất cánh tối đa).
+ MSG: Monosodium Glutamate (Bột ngọt / mì chính).
+ AMM: Automatic Memory Management (Quản lý bộ nhớ tự động).
+ DTP: Desktop publishing (Chế bản điện tử).
...

Post Top Ad