WDH là gì? Ý nghĩa của từ wdh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

WDH là gì? Ý nghĩa của từ wdh

WDH là gì ?

WDH là “Width Height Depth” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WDH

WDH có nghĩa “Width Height Depth”, dịch sang tiếng Việt là “Chiều rộng Chiều cao Chiều sâu”.

WDH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WDH là “Width Height Depth”.

Một số kiểu WDH viết tắt khác:
+ What Da Hell: Cái quái gì vậy.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WDH:
+ WTD: What To Do (Làm gì).
+ MOD: Maximum Operating Depth (Độ sâu hoạt động tối đa).
+ WS: Web Service (Dịch vụ web).
+ DCM: Dilated Cardiomyopathy (Bệnh cơ tim giãn nở).
+ HBR: Hydrogen bromide (Hydro bromua).
...

Post Top Ad