DAM là gì? Ý nghĩa của từ dam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

DAM là gì? Ý nghĩa của từ dam

DAM là gì ?

DAM là “Digital Asset Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DAM

DAM có nghĩa “Digital Asset Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý tài sản kỹ thuật số”.

DAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAM là “Digital Asset Management”.

Một số kiểu DAM viết tắt khác:
+ Database Activity Monitoring: Giám sát hoạt động cơ sở dữ liệu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DAM:
+ CDO: Chief Digital Officer (Giám đốc kỹ thuật số).
+ DAP: Digital Audio Player (Trình phát âm thanh kỹ thuật số).
+ DPP: Digital Production Partnership (Đối tác sản xuất kỹ thuật số).
+ DCM: Digital Clock Manager (Trình quản lý đồng hồ kỹ thuật số).
+ DLP: Digital Light Processing (Xử lý ánh sáng kỹ thuật số).
...

Post Top Ad