FCC là gì? Ý nghĩa của từ fcc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

FCC là gì? Ý nghĩa của từ fcc

FCC là gì ?

FCC là “Federal Communications Commission” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FCC

FCC có nghĩa “Federal Communications Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Truyền thông Liên bang (Hoa Kỳ)”.

FCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FCC là “Federal Communications Commission”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FCC:
+ PSC: Public Service Commission (Ủy ban dịch vụ công cộng).
+ BAFOG: Federal Training Assistance Act (Đạo luật hỗ trợ đào tạo liên bang).
+ UCC: Unified Communications Certificate (Chứng chỉ truyền thông hợp nhất).
+ NDC: National Defence Commission of North Korea (Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên).
+ FAA: Federal Aviation Administration (Cục hàng không liên bang).
...

Post Top Ad