DAP là gì? Ý nghĩa của từ dap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 5 tháng 5, 2021

DAP là gì? Ý nghĩa của từ dap

DAP là gì ?

DAP là “Delivery At Place” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DAP

DAP có nghĩa “Delivery At Place”, dịch sang tiếng Việt là “Giao hàng tận nơi”.

DAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAP là “Delivery At Place”.

Một số kiểu DAP viết tắt khác:
+ Digital Audio Player: Trình phát âm thanh kỹ thuật số.
+ Digital Archive Project: Dự án lưu trữ kỹ thuật số.
+ Domain Application Protocol: Giao thức ứng dụng tên miền.
+ Distributed Array Processor: Bộ xử lý mảng phân tán.
+ Debug Access Port: Cổng truy cập gỡ lỗi.
+ Directory Access Protocol: Giao thức truy cập thư mục.
+ Digital Adoption Platform: Nền tảng chấp nhận kỹ thuật số.
+ Dose area product: Khu vực liều lượng sản phẩm.
+ Diamidophosphate: Diamidophosphat. Một ion phosphoryl hóa.
+ Diaminopimelic acid: Axit diaminopimelic.
+ Draw-a-Person test: Bài kiểm tra Draw-a-Person.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DAP:
+ DPP: Digital Production Partnership (Đối tác sản xuất kỹ thuật số).
+ NAE: Net Acid Excretion (Bài tiết axit ròng).
+ OPAC: Online Public Access Catalog (Mục lục truy cập công cộng trực tuyến).
+ SRP: Session Request Protocol (Giao thức yêu cầu phiên).
+ PIM: Product Information Management (Quản lý thông tin sản phẩm).
+ ST: Internet Stream Protocol (Giao thức luồng Internet).
+ DAW: Digital Audio Workstation (Máy trạm âm thanh kỹ thuật số).
+ NAK: Nursing At Keyboard (Nuôi dưỡng trên bàn phím).
...

Post Top Ad