MO là gì? Ý nghĩa của từ mo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 5 tháng 5, 2021

MO là gì? Ý nghĩa của từ mo

MO là gì ?

MO là “Month” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MO

MO có nghĩa “Month”, dịch sang tiếng Việt là “Tháng”. Nói đến các tháng trong năm, dùng để xác định thời gian.

MO là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MO là “Month”.

Một số kiểu MO viết tắt khác:
+ Momentary Open: Mở tạm thời.
+ Manual Override: Ghi đè thủ công.
+ Molecular Orbital: Quỹ đạo phân tử.
+ Microsoft Office: Tên phần mềm dùng làm việc văn phòng của Microsoft.
+ Motivating Operation: Hoạt động thúc đẩy.
+ Macau: Ma Cao.
+ Magneto Optical Drive: Ổ đĩa quang từ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MO:
+ YYMMDD: Year Year Month Month Day Day (Năm năm, tháng tháng, ngày ngày).
+ OMS: Orbital Maneuvering System (Hệ thống điều khiển quỹ đạo).
+ OLC: Office of Legal Counsel (Văn phòng cố vấn pháp lý).
+ OL: Office Lady (Nữ nhân viên văn phòng).
+ OC: Open Collector (Bộ thu mở).
+ MM: Month Month (Tháng Tháng).
+ OBB: Open Buy Back (Mở mua lại).
+ MD: Molecular Dynamics (Động lực học phân tử).
...

Post Top Ad