DMAX là gì? Ý nghĩa của từ dmax - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

DMAX là gì? Ý nghĩa của từ dmax

DMAX là gì ?

DMAX là “Maximum of optical density” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DMAX

DMAX có nghĩa “Maximum of optical density”, dịch sang tiếng Việt là “Mật độ quang học tối đa”. Thuật ngữ được sử dụng nhiều trong lĩnh vực in ấn, chế độ hiển thị, hình ảnh...

DMAX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DMAX là “Maximum of optical density”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DMAX:
+ MO: Magneto Optical Drive (Ổ đĩa quang từ).
+ GND: Graduated Neutral Density filter (Bộ lọc mật độ trung tính).
+ VD: Vapour density (Mật độ hơi).
+ SMF: Single-mode optical fibre (Sợi quang đơn mode).
+ MTOW: Maximum Takeoff Weight (Trọng tải cất cánh tối đa).
...

Post Top Ad