EIA là gì? Ý nghĩa của từ eia - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

EIA là gì? Ý nghĩa của từ eia

EIA là gì ?

EIA là “Environmental Impact Assessment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EIA

EIA có nghĩa “Environmental Impact Assessment”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá tác động môi trường”.

EIA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EIA là “Environmental Impact Assessment”.

Một số kiểu EIA viết tắt khác:
+ Emerging Issues Analysis: Phân tích các vấn đề mới nổi.
+ Electronic Industries Alliance: Liên minh công nghiệp điện tử.
+ Environmental Investigation Agency: Cơ quan điều tra môi trường.
+ Equity-Indexed Annuity: Niên kim được lập chỉ mục vốn chủ sở hữu.
+ Energy Information Administration: Cơ quan quản lý thông tin năng lượng.
+ Equine Infectious Anemia: Thiếu máu truyền nhiễm ở ngựa.
+ Exercise-Induced Asthma: Hen suyễn do tập thể dục.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EIA:
+ SIS: Strategic Information System (Hệ thống thông tin chiến lược).
+ CEM: Contagious Equine Metritis (Bệnh viêm tử cung truyền nhiễm ở ngựa).
+ GEI: Global Environmental Institute (Viện môi trường toàn cầu).
+ ESS: Environmental Stress Screening (Sàng lọc căng thẳng môi trường).
+ RIB: Routing Information Base (Bảng định tuyến).
+ ADM: Agency Debit Memo (Thư báo ghi nợ đại lý).
...

Post Top Ad