VIF là gì? Ý nghĩa của từ vif - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

VIF là gì? Ý nghĩa của từ vif

VIF là gì ?

VIF là “Variance Inflation Factor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VIF

VIF có nghĩa “Variance Inflation Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ số phóng đại phương sai”.

VIF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VIF là “Variance Inflation Factor”.

Một số kiểu VIF viết tắt khác:
+ Valency Interaction Formula: Công thức tương tác hóa trị.
+ Very Important Friend: Người bạn rất quan trọng.
+ Volontariat international de la Francophonie: Tình nguyện viên quốc tế Pháp ngữ. Tên một chương trình của cộng đồng Pháp ngữ dành cho thanh niên.
+ Verify In Field: Xác minh tại hiện trường. Thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng.
+ Viral Infectivity Factor: Yếu tố lây nhiễm vi rút.
+ Visual Information Fidelity: Thông tin hình ảnh trung thực.
+ Virtual Interface: Giao diện ảo.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VIF:
+ GMI: Graphic Measures International (Các biện pháp đồ họa quốc tế).
+ NIB: New In Box (Mới trong hộp).
+ BCI: Brain–Computer Interface (Giao diện não - máy tính).
+ VISTA: Volunteers in Service to America (Tình nguyện viên phục vụ Hoa Kỳ).
+ KIV: Keep in view (Giữ trong tầm nhìn / theo dõi).
...

Post Top Ad