USA là gì? Ý nghĩa của từ usa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

USA là gì? Ý nghĩa của từ usa

USA là gì ?

USA là “United States of America” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ USA

USA có nghĩa “United States of America”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”. Một quốc gia cộng hòa lập hiến liên bang thuộc châu Mỹ, nằm tại Tây Bán cầu, thường được gọi với tên ngắn gọn là Hoa Kỳ.

USA là viết tắt của nước nào ?

USA là nước “Hoa Kỳ”, và nó cũng dùng làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ”.

USA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng USA là “United States of America”.

Một số kiểu USA viết tắt khác:
+ Uniform Securities Act: Đạo luật chứng khoán thống nhất.
+ United Soccer Association: Hiệp hội bóng đá thống nhất.
+ University of South Alabama: Đại học nam Alabama.
+ Unionville-Sebewaing Area High School: Trường trung học Unionville-Sebewaing Area.
+ Underground Service Alert: Cảnh báo dịch vụ ngầm.
+ United States Army: Quân đội Mỹ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến USA:
+ MC: Master of Ceremonies (Người dẫn chương trình).
+ ERS: Economic Research Service (Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế).
+ MOD: Ministry Of Defence (Bộ quốc phòng).
+ COP: Coefficient Of Performance (Hệ số hiệu suất).
+ EOD: End of day (Cuối ngày).
+ SCI: Science of Creative Intelligence (Khoa học trí tuệ sáng tạo).
...

Post Top Ad