USA là gì? Ý nghĩa của từ usa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

USA là gì? Ý nghĩa của từ usa

USA là gì ?

USA là “United States of America” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ USA

USA có nghĩa “United States of America”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.

USA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng USA là “United States of America”.

Một số kiểu USA viết tắt khác:
+ Uniform Securities Act: Đạo luật chứng khoán thống nhất.
+ United Soccer Association: Hiệp hội bóng đá thống nhất.
+ University of South Alabama: Đại học nam Alabama.
+ Unionville-Sebewaing Area High School: Trường trung học Unionville-Sebewaing Area.
+ Underground Service Alert: Cảnh báo dịch vụ ngầm.
+ United States Army: Quân đội Mỹ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến USA:
+ MC: Master of Ceremonies (Người dẫn chương trình).
+ ERS: Economic Research Service (Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế).
+ MOD: Ministry Of Defence (Bộ quốc phòng).
+ COP: Coefficient Of Performance (Hệ số hiệu suất).
+ EOD: End of day (Cuối ngày).
+ SCI: Science of Creative Intelligence (Khoa học trí tuệ sáng tạo).
...

Post Top Ad