ES là gì? Ý nghĩa của từ es - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

ES là gì? Ý nghĩa của từ es

ES là gì ?

ES là “Expert System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ES

ES có nghĩa “Expert System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống chuyên gia”.

ES là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ES là “Expert System”.

Một số kiểu ES viết tắt khác:
+ Elementary Stream: Luồng cơ bản.
+ Embryonic Stem: Thân phôi.
+ Exasiemens.
+ Expected Shortfall: Sự thiếu hụt dự kiến.
+ Spanish language: Ngôn ngữ Tây Ban Nha.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ES:
+ FS: File System (Hệ thống tệp).
+ POTS: Packet-Optical Transport System (Hệ thống vận chuyển gói-quang).
+ BXG: Bangala language (Ngôn ngữ Bangala).
+ DDL: Data Definition Language (Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu).
+ EXT: Extended File System (Hệ thống tệp mở rộng).
...

Post Top Ad